Aprender a mirar, mirándote a ti mesmo.
“Facer Teatro Creativo como un proceso de desenvolvemento persoal, é penetrarse no fluír, permitirse, achegarse e sentir diferentes disciplinas e materiais artísticos, creativos, interpretativos…investigar no seu manexo, entenderse con eles, aprender a confiar no que sae da creación espontánea desmontando o cliché do que che parece bonito, feo, bo ou malo… crear sen controlar, facer sen facer. “

Aprender a mirar, mirándote a ti mismo.
“Hacer Teatro Creativo como un proceso de desarrollo personal, es adentrarse en el fluir, permitirse, acercarse y sentir diferentes disciplinas y materiales artísticos, creativos, interpretativos…investigar en su manejo, entenderse con ellos, aprender a confiar en lo que sale de la creación espontánea desmontando el cliché de lo que te parece bonito, feo, bueno o malo… crear sin controlar, hacer sin hacer. “

1b6069f7031f5df88e14909413a02435_L

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Connect with Facebook